AACTA

Shoqata Shqipëtare e Anestezisë Kardiotorake

Këtu do të gjeni disa informacione të dobishme:

- Ngjarjet ku do të jemi pjesë e tyre.

- Lajme për teknologji të re në një anestezi cardiotoracic.

- Publikimi i veprave të reja shkencore.

- Informacion për të qenë anëtar i AACTA.

Click to Play Video

Ngjarje

Ngjarjet e Fundit

20

Eksperiencë

4

Konferencë

3

Anëtarë

730

Projekte Shkencore

Mjekët

Dr.Gentian Huti

Dr.Gentian Huti

Dr. Gentian Huti është diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Tiranës në degën Mjekësi e Përgjithshme.

Kryetar
Dr.Rudin Domi

Dr.Rudin Domi

Dr. Rudin Domi është diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Tiranës në degën Mjekësi e Përgjithshme.

Sekretar
Dr.Artan Jahollari

Dr.Artan Jahollari

Dr. Artan Jahollari është diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë në Ankara në Akademinë e Mjekësisë Gulhane

Anëtar

Designed & Developed by E3DESIGN